Behandelingen

Ik beheers meerdere behandelingsmethoden en zal intuïtief die methoden inzetten die bij jouw klachten of ziekte passen.

Behandelingen en Therapie

Ik beheers meerdere behandelingsmethoden en zal intuïtief die methoden inzetten die bij jouw klachten of ziekte passen. Vooraf wordt het behandelplan met jou besproken en in goed onderling overleg vastgesteld. Je dient er rekening mee te houden dat jouw klachten tijdens of na afloop van de behandeling tijdelijk kunnen toenemen. Dit is een positief teken. Dit betekent dat het zelf herstellend vermogen van jouw lichaam weer op gang is gebracht en dat het lichaam is gestart jouw klachten aan te pakken. Na de behandeling is het verstandig altijd genoeg water te drinken, zodat afvalstoffen en toxinen die tijdens de behandeling vrijkomen op adequate wijze door jouw lichaam worden afgevoerd. Neem zo nodig rust wanneer jouw lichaam daarom vraagt. Wanneer je de signalen van je lichaam weer serieus gaat nemen, bevordert dit het herstelproces.

Energetische therapie en Reiki-behandeling

Energetisch therapie en Reiki-behandelingen zijn therapievormen waarbij middels handoplegging het zelfhelend vermogen van het lichaam wordt hersteld door blokkades in de energiebanen van het lichaam op te sporen en op te heffen. Onderzoek wijst uit dat het lichaam in staat is bijna 80-95% van alle ziektes zelf effectief te bestrijden, middels dit zelfhelend vermogen.

De behandeling stelt je in staat negatieve gedachten over jezelf, jouw omgeving en spanningen/emoties los te laten. Ongewenst gedrag en emoties, maken plaats voor nieuwe gedragspatronen en emoties/overtuigingen die het herstelproces bevorderen. Je voelt je vitaler waardoor je nieuwe energie krijgt die nodig is om jouw problemen het hoofd te bieden. De behandeling wordt afgestemd op wat je op dat moment nodig hebt en fysiek/mentaal aan kunt. Het aantal behandelingen en de duur van het herstelproces is hiervan afhankelijk.

Coaching en NLP

Coaching en NLP maken je bewust van onbewuste gedragspatronen en belemmerende overtuigingen die je geneigd bent telkens opnieuw te herhalen en emoties die als gevolg daarvan ontstaan. Hierdoor loopt je in het dagelijks leven vast, omdat je jouw problemen niet op effectieve wijze weet aan te pakken.

Coaching en NLP helpen je inzien hoe je jouw problemen geneigd bent aan te pakken en welk effect dit heeft. Alternatieven worden gezocht om jouw problemen aan te pakken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kwaliteiten die je reeds in huis hebt en strategieën die je in vergelijkbare situaties reeds effectief heeft ingezet. Waar nodig zullen nieuwe gedragsalternatieven worden aangereikt en aangeleerd.

Mindfulness

Periodiek geef ik een training mindfulness. Veel mensen ervaren een hoge werkdruk, privé- en financiële problemen. Hierdoor kunnen zij onvoldoende afstand nemen om te zien wat nodig is om deze problemen op te lossen. Piekeren, slecht slapen, dagdromen en verminderd concentratievermogen zijn o.a. klachten die hieruit voortvloeien.

De training mindfulness leert je jouw concentratievermogen te verbeteren. De technieken in de training leert jou je aandacht te richten op wat nu speelt en niet langer op wat in het verleden heeft plaatsgevonden. Jouw energie ga je daardoor effectiever benutten. Piekeren en een slechte nachtrust behoren vervolgens tot het verleden tijd. Hierdoor houd je meer energie over en ben je beter in staat je focus te richten op die acties die nodig zijn om jouw problemen daadwerkelijk op te lossen.

Regenisis Touch Healing

Is een krachtige healing methode die middels energieoverdracht inwerkt op DNA-niveau (genen en cellen). Het is een methode die is ontwikkeld door Robert Rasmusson. In zijn methode wordt gebruik gemaakt van zogenaamde Blue Dot Energy die zieke- en beschadigde cellen in staat stelt zich te vernieuwen tot gezonde cellen. Deze methode kan onder andere worden gebruikt bij chronische ziekten en ernstige psychische problemen.

Neuro Emotionele Integratie Therapie (NEI-therapie)

Iedereen, en dus ook jij, baseert gedrag o.a. op eerder opgedane ervaringen, bewust en onbewust. Een deel van die ervaringen is goed verwerkt, anderen niet. Sommige ervaringen zijn wel verstandelijk maar niet emotioneel verwerkt waardoor je (onbewust) uit balans raakt. In de NEI- therapie noemen we dat een emotionele blokkade. Deze blokkades houden je, vaak onbewust, vast in voor jou bekende en vertrouwde patronen en weerhouden je ervan het leven te leiden zoals jij dat eigenlijk wilt.

Tijdens de NEI-sessies bespreken we eerst samen waar je last van hebt/ waar je graag aan wilt werken. Je krijgt inzicht in waarom je doet zoals je doet cq je voelt wat je voelt. Je kunt er vervolgens voor kiezen deze blokkade(s) op te ruimen en hiermee de balans te herstellen. Dat geeft je vrijheid. Het gevoel/ gedrag dat eerst van binnenuit werd opgelegd heeft plaats gemaakt voor keuzevrijheid: wat wil doen in bepaalde situaties en hoe wil jij je daarbij voelen. Daarbij is het van belang nieuwe gedragspatronen en nieuwe overtuigingen over jezelf en anderen te ontwikkelen. Tijdens de sessie hoef je geen dingen te herbeleven of emoties opnieuw te ervaren enz. We gaan er ook niet eindeloos over praten. NEI- sessies zijn maar zelden sterk emotionele zittingen. Veel mensen ervaren NEI- therapie mede om die redenen als een prettige therapievorm.

Voor wie is de behandeling geschikt?

 • Voor iedereen van jong tot oud.
 • Voor mensen met klachten van fysieke-, emotionele- en of mentale aard.
 • Voor cliënten die het eigen herstelproces willen bevorderen of ziekte willen voorkomen.
 • Voor cliënten die regelmatig het ene doen, terwijl ze zich het andere hadden voorgenomen.
 • Voor cliënten die moeite hebben met het aangaan en onderhouden van relaties.
 • Voor cliënten die moeite hebben de eigen ambities waar te maken.
 • Voor cliënten met vage klachten waar de reguliere geneeswijze geen antwoord op heeft.
 • Voor cliënten die chronisch oververmoeid zijn, depressieve klachten hebben of last hebben van een burn-out/overspannen zijn of moeite hebben om een trauma of verlies te verwerken.
 • Voor cliënten die vermoeden dat ze vaccinatieschade hebben opgelopen.
 • Voor mensen die 30-45 minuten kunnen liggen op een behandeltafel of zitten op een kruk
 • Of cliënten die 1 tot 1,5 uur kunnen staan.

Wat mag je van de behandeling verwachten?

 • De behandeling helpt je overtollige spanningen los te laten en negatieve emoties te verwerken.
 • Eventuele pijnklachten zullen hierdoor afnemen.
 • Je voelt je meer in balans en weet emoties van jezelf en anderen beter te hanteren.
 • Je hanteert een effectievere ademhaling.
 • Door ontspanning kunnen fysieke en mentale klachten verder afnemen of zelfs worden opgelost.
 • Je krijgt meer energie en voelt je weer vitaal genoeg om problemen aan te pakken.
 • Je weet weer wat je wilt en hoe je dit kunt bereiken.

Wat heb ik je te bieden?

 • Ik bied een veilige setting waarin je jezelf kunt en mag zijn.
 • Ik bied de rust en tijd om volledig tot jezelf te kunnen komen.
 • Ik oordeel en veroordeel niet. Jij bent oké zoals je bent!
 • Ik heb zelf jarenlang aan eigen problemen en trauma’s gewerkt. Ik kan me hierdoor verplaatsen in wat een trauma of probleem voor jou betekent.
 • Door mijn jarenlange ervaring als therapeut/coach en het eigen ontwikkelingstraject weet ik welke ondersteuning en handvatten kan worden aangereikt zodat jijzelf je problemen leert aan te pakken.
 • Jij bent de kapitein over je eigen schip. Jij bepaalt wat je wil bereiken en waar onze reis naar toe gaat. Ik help je met aanwijzingen om ook daadwerkelijk je eindbestemming te halen.
 • Ik heb mij verschillende behandelingsmethoden eigen gemaakt, er is er altijd wel een die aansluit bij jouw problemen en of klachten.
 • Ik werk tevens met ondersteunende middelen en bied je Coaching/NLP aan  voor je persoonlijke ontwikkeling, zodat dezelfde klachten in de toekomst worden voorkomen.
 • Mocht ik zelf niet de juiste therapeut zijn, dan beschik ik over een breed netwerk van collega’s en kan ik je helpen een passende therapeut te vinden.